Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 
en-GBel-GR
 Άδειες & Αιτήσεις
Login Register


Άδειες & Αιτήσεις
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ


Κάντε κλικ στο έγγραφο που σας ενδιαφέρει:


Έντυπο Ενστάσεων

Αίτηση για παραχώρηση ειδικής άδειας για Δωρεάν Στάθμευση στους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης του Δήμου Μέσα Γειτονιάς για ιδιοκτήτες υβριδικών οχημάτων

Έντυπο εγγραφής στο σύστημα για ενημέρωση πολιτών μέσω SMSΈντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμο Κεφ. 96.

Αίτηση για άδεια οικοδομής
Αίτηση για άδεια διαχωρισμού γης, οικοδομής ή κατασκευής δρόμου
Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή του έργου
Έντυπο αυτοελέγχου
Γνωστοποίηση συμπλήρωσης εργασιών για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης
Πιστοποιητικό συμπλήρωσης έργου
Αίτηση για άδεια κατεδάφισης
Εμβαδομέτρηση οικοδομής (παράδειγμα)
Αίτηση για ανανέωση άδειας
Αίτηση για έκδοση αντιγράφου άδειας
• Έντυπο για σύναψη Πολιτικού Γάμου σύμφωνα με τον Περί Γάμου Νόμο 104(Ι)/2003.
(Ελληνικά και Αγγλικά)
Αίτηση για έκδοση άδειας κατοχής σκύλου
Υπεύθυνη δήλωση για θάνατο σκύλου
Αίτηση για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών
Αίτηση για παραχώρηση άδειας πλανοδιοπώλησης
Αίτηση για παροχή άδειας διατηρήσεως υποστατικού
 
Αρχική | Μήνυμα Δημάρχου | Δημοτικό Συμβούλιο | Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη | Συνδέσεις | Χάρτης | Επικοινωνία
 
Privacy Statement | Terms Of Use
Copyright 2011 - 2016 Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη από CyBiz Advertising