Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 
en-GBel-GR
 Δημοτική ΥπηρεσίαΟικονομικό Τμήμα
Login Register


Οικονομικό Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

τηλ. 25 72 35 97 εσωτ.4
φαξ. 25 75 56 18
ηλεκτρ. διεύθυνση: financial@mesayitonia.com.cy

Στελέχωση του Τμήματος:

Προιστάμενος Υπηρεσίας:
Δημοτικός Ταμίας - Ελίζα Ευστρατίου

            
Υπαλληλικό Προσωπικό:
Πέντε Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
Ένας Γενικός Εργάτης/Β. Γραμμ. Λειτουργός

Οι κυριότερες ασχολίες του Οικονομικού Τμήματος είναι:

 • Ετοιμασία Μητρώων Φορολογιών / Τελών
    • Αποκομιδής Σκυβάλων
    • Ακίνητης Ιδιοκτησίας
    • Διανυκτερεύσεων Ξενοδοχείου

 • Αδειών
    • Επαγγέλματος
    • Επαγγελματικού Υποστατικού
    • Σκύλων
    • Ποτού και Καπνού

 • Είσπραξη διαφόρων Φορολογιών / Τελών και Αδειών
 • Κατάθεση Αγωγών Καθυστερημένων Φορολογιών / Τελών και Αδειών
 • Παραλαβή Ενστάσεων οποιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών προς το Δήμο
 • Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με τις διάφορες
    φορολογίες / άδειες και τέλη.
 • Ετοιμασία Ετήσιων Εκθέσεων του Δήμου
 • Ετοιμασία Προυπολογισμών του Δήμου προς έγκριση από το
    Δημοτικό Συμβούλιο 
Γραφείο Δημάρχου | Τμήμα Διοίκησης | Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών | Τεχνικό Τμήμα | Οικονομικό Τμήμα | Υγειονομική Υπηρεσία
 
Privacy Statement | Terms Of Use
Copyright 2011 - 2016 Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη από CyBiz Advertising