Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 
en-GBel-GR
 Δημοτική ΥπηρεσίαΤμήμα Διοίκησης
Login Register


Τμήμα Διοίκησης
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
τηλ. 25 72 35 97 (εσωτ.3)
φαξ. 25 72 37 44

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας
Ρολάνδος Καυκαλιάς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ένας Γραμματειακός Λειτουργός
Ένας Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας
Τρείς Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί

Στο ίδιο Γραφείο ανήκουν:
Δύο Δημοτικοί Τροχονόμοι
Ένας Κλητήρας
Μια Καθαρίστρια
το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη

Οι κυριότερες ασχολίες του τμήματος της Διοίκησης είναι:
• Διεκπαιρέωση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
• Προγραμματισμός, συντονισμός και έλεγχος των δραστηριοτήτων του Δήμου και
   των διαφόρων τμημάτων
• Επίλυση προβλημάτων και λήξη αποφάσεων για διάφορα θέματα

Οι κυριότερες ασχολίες του τμήματος της Γραμματείας είναι:
• Χειρισμός τηλεφωνημάτων
• Χειρισμός εισερχόμενης / εξερχόμενης αλληλογραφίας
• Αρχείο του Δήμου
• Αρχείο Προσωπικού
• Τήρηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και άλλων Επιτροπών
• Χειρισμός Παραπόνων
• Επικοινωνίες / συναντήσεις / συνεδριάσεις με Κυβερνητικές Υπηρεσίες και με
   άλλους αρμόδιους φορείς
• Τελέσεις Πολιτικών Γάμων 
Γραφείο Δημάρχου | Τμήμα Διοίκησης | Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών | Τεχνικό Τμήμα | Οικονομικό Τμήμα | Υγειονομική Υπηρεσία
 
Privacy Statement | Terms Of Use
Copyright 2011 - 2016 Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη από CyBiz Advertising