Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 
en-GBel-GR
 Δημοτική ΥπηρεσίαΥγειονομική ΥπηρεσίαΚαθαριότητα του Δήμου
Login Register


Καθαριότητα του Δήμου
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο I Η Σ Η
Προς όλους τους Δημότες τoυ Δήμου Μέσα Γειτονιάς


Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Μέσα Γειτονιάς, θέλοντας να διατηρήσει αλλά και να βελτιώσει το υψηλό επίπεδο καθαριότητας του Δήμου, παρακαλεί τους Δημότες όπως ακολουθούν τις πιο κάτω οδηγίες:-

• Να διατηρούνται τα τεμάχια/οικόπεδα και όλοι οι δημόσιοι χώροι (πάρκα, δρόμοι, πλατείες) καθαροί έτσι ώστε να μην δημιουργούνται εστίες μολύνσεων και ακαλαισθησίας.

• Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα να μετακινούνται άμεσα από δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

• Τα σκύβαλα να μπαίνουν σε πλαστικές σακούλες, να δένονται και να τοποθετούνται σε σκυβαλοδοχεία ή σε σκυβαλαποθήκες. Τα σκυβαλοδοχεία να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

• Τα ακάθαρτα νερά (σφουγγαρίσματος, πλυντηρίων, μαγειρείων κτλ) να αποφεύγεται να χύνονται μέσα στους δρόμους για να μην δημιουργείται οχληρία και δυσοσμία.

• Τα χαρτιά και άλλα άχρηστα αντικείμενα να μην ρίχνονται στους δρόμους, πάρκα και πλατείες του Δήμου, αλλά να τοποθετούνται μέσα στα σκυβαλοδοχεία που έχουν τοποθετηθεί για αυτό το σκοπό.

• Για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των κατσαρίδων/κουνουπιών και τρωκτικών στα σπίτια, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φάρμακα φιλικά προς το περιβάλλον.

• Να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση του θορύβου – οχληρίας από τα εργαστήρια/βιοτεχνίες/εργοτάξια.

Με την παρούσα γνωστοποιείται ότι, η Υγειονομική Υπηρεσία  του Δήμου έχει συστήσει ειδικό συνεργείο για την περισυλλογή άχρηστων υλικών/ αντικειμένων/κλαδευμάτων, τα οποία οι Δημότες εναποθέτουν σε δημόσιους χώρους.

Το μέτρο αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους Δημότες να αποτείνονται στον Δήμο όταν επιθυμούν να απομακρύνουν άχρηστα από το τεμάχιο τους, αλλά ταυτόχρονα και για να επιλυθεί το μεγάλο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης τοποθέτησης αχρήστων, από κάποιους, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρή οχληρία και ακαλαισθησία.

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συνεργείου αυτού αλλά και για την  επίτευξη των στόχων μας, βασική προϋπόθεση είναι η έγκαιρη ενημέρωση του Δήμου από τους ενδιαφερόμενους, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός του συνεργείου. 

Για τον σκοπό αυτό, οι Δημότες μπορούν να απευθύνονται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου, τηλ. 25723597 (εσωτ.6) ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών στο τηλ. 25722424,  ώστε να καταγράφεται το αίτημα τους.

Για την περισυλλογή των αχρήστων θα υπάρχει σχετική χρέωση, η οποία θα ορίζεται αναλόγως του όγκου των αχρήστων και η οποία θα καταβάλλεται πριν την περισυλλογή.

Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω προσφερόμενη υπηρεσία δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις με πολύ μεγάλο όγκο αχρήστων υλικών ή  υλικών που προκύπτουν από κατασκευαστικές εργασίες. Την ευθύνη για την απομάκρυνση των υλικών αυτών έχει ο ιδιοκτήτης ή άλλος δικαιούχος του τεμαχίου.

Εφιστάται η προσοχή σας ότι οποιοσδήποτε παραλείψει να ενημερώσει  έγκαιρα τον Δήμο ή/και απορρίψει οποιαδήποτε υλικά σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, θα διώκεται εξωδίκως ή/και θα λαμβάνονται εναντίον του όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαστικά μέτρα. 


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ


Φύλαξη Σκυβάλων | Αν έχετε σκύλο | Καθαριότητα του Δήμου
 
Privacy Statement | Terms Of Use
Copyright 2011 - 2016 Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη από CyBiz Advertising