Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 
en-GBel-GR
 ΕπιτροπέςΝηπιοπαιδομικού Σταθμού
Login Register


Επιτροπή Νηπιοπαιδοκομικού Σταθμού Γ.Ν. Καλογερόπουλου
Η Επιτροπή

1. Πρόεδρος – Δήμαρχος Δώρος Αντωνίου 
2. Αντιδήμαρχος – Μάριος Πρωτοπαπάς 
3. Μαρία Συγγέρη 
4. Κώστας Κωνσταντίνου 
5. Λένια Κυπριανού 
6. Ευστάθιος Γρηγορίου


Ο Σταθμός

Ο Νηπιοκομικός Σταθμός Γ.Ν. Καλογερόπουλου στεγάζεται στην οδό Καψάλη 9 στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς. Λειτουργεί από το 1989 και στο σταθμό λειτουργούν 7 τμήματα. Στο σταθμό γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 2 χρονών μέχρι 4,8, εργοδοτούνται 7 παιδοκόμοι και 3 βοηθοί, οι οποίες δουλεύουν με τα παιδιά και τα καθιστούν ικανά να κατακτούν από μόνα τους τη γνώση.

Σκοπός του Σταθμού είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού στον ανώτερο δυνατό βαθμό, ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης του, η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων, η προσαρμογή του στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον και η προετοιμασία του για το Δημοτικό Σχολείο.

Διαχειριστική | Ρυθμίσεως Οδών & Οικοδομών | Εργοδοτήσεως Εργατών & Ανθ. Δυναμικού | Νηπιοπαιδομικού Σταθμού | Διαχείρισης Δημοτικών Σταδίων | Πολιτιστική | Κοιν. Πρόνοιας & Δημόσιας Υγείας | Περιβάλλοντος & Εξωραϊσμού | Νεολαίας και Παιδείας | Αθλητισμού | Ευρωπαϊκών Θεμάτων
 
Privacy Statement | Terms Of Use
Copyright 2011 - 2016 Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη από CyBiz Advertising