Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 
en-GBel-GR
 ΕπιτροπέςΡυθμίσεως Οδών & Οικοδομών
Login Register


Επιτροπή Ρυθμίσεως Οδών & Οικοδομών
Η Επιτροπή

1. Μιχάλης Μηνά 
2. Γιαννάκης Αθηνάκης 
3. Ευστάθιος Γρηγορίου
Διαχειριστική | Ρυθμίσεως Οδών & Οικοδομών | Εργοδοτήσεως Εργατών & Ανθ. Δυναμικού | Νηπιοπαιδομικού Σταθμού | Διαχείρισης Δημοτικών Σταδίων | Πολιτιστική | Κοιν. Πρόνοιας & Δημόσιας Υγείας | Περιβάλλοντος & Εξωραϊσμού | Νεολαίας και Παιδείας | Αθλητισμού | Ευρωπαϊκών Θεμάτων
 
Privacy Statement | Terms Of Use
Copyright 2011 - 2016 Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη από CyBiz Advertising