By browsing on our website, you are agreeing to our cookies policy.

Πολιτιστικό Κέντρο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

 1. (Α)    Η Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου λειτουργεί για συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις του Δήμου.  Όσον αφορά γάμους, αυστηρά επιτρέπεται μόνο η τελετή πολιτικών γάμων που τελούνται στο Δήμο.

  (Β)     Εκτός από τα πιο πάνω, η Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου παραχωρείται:
  (ι)       σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με την διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων περιορισμένης σκηνικής παρουσίασης και έκτασης
  (ii)       σε κόμματα και οργανώσεις, ιδρύματα και οργανισμούς για πολιτιστικές / πολιτικές και άλλες εκδηλώσεις,
  (ιιι)      για συναντήσεις, συνεδρίες οργανωμένων συνόλων

  (Γ)    Το Πολιτιστικό Κέντρο, λόγω περιορισμένου χώρου, δεν παραχωρείται
  (α)       για σχολικές εορτές και εκδηλώσεις,
  (β)       για εκδηλώσεις όπου θα υπάρχει εισιτήριο εισόδου,
  (γ)        για εκδηλώσεις όπου απαιτούνται πέραν των 100 καθισμάτων
  (δ)       για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν των όσον αναφέρονται στις παραγράφους 1(Α) και 1(Β).

 2. Σε κανένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου εκτός αν συμμορφώνεται πλήρως προς τον Περί Δήμων Νόμο και τους εκάστοτε ισχύοντες Δημοτικούς Κανονισμούς και τις πρόνοιες του Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου κεφ. 264.

 3. Η Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου πρέπει να χρησιμοποιείται ευπρεπώς και κοσμίως και να μην διενεργούνται σ’αυτήν μεταβολές, αλλαγές, προσθήκες σε οποιοδήποτε μέρος της, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, στον αρχιτεκτονικό διάκοσμο ή φωτισμό της.

 4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
  (α)       Η τοποθέτηση εμποδίων στις εισόδους της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου ή στους διαδρόμους.
  (β)       Η τοποθέτηση ή εισαγωγή εντός της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου οποιωνδήποτε εύφλεκτων υλικών τα οποία θα είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς.
  (γ)        Η αφισοκόλληση ή τοποθέτηση άλλων διαφημιστικών υλικών εντός της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου.
  (δ)       Η οπτικογράφηση ή ηχογράφηση κατά την διάρκεια των παραστάσεων εκτός εάν υπάρχει άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  (ε)        Η είσοδος οποιουδήποτε ζώου εντός της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου.

 5. Οποιαδήποτε ζημιά που θα προξενείτε στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, στη σκηνή, στα καμαρίνια, στο φωτισμό ή σε οποιαδήποτε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία της Αίθουσας κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους θα βαρύνει τον εκάστοτε ενοικιαστή.

 6. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ή βλάβη κατά τη διάρκεια χρήσης της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου.

 7. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους του καθ’οιονδήποτε χρόνο προς εξακρίβωση της τήρησης των όρων λειτουργίας της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου.

 8. Η Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου είναι χωρητικότητας περίπου 100 καρεκλών.  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων καθισμάτων.

 9. Τόσο η σκηνή όσο και τα καμαρίνια επιθεωρούνται τακτικά για την πρόληψη πυρκαγιάς ή άλλων ζημιών και εφαρμόζονται αυστηρά οι σχετικοί κανονισμοί περί πυρασφάλειας.

 10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση στην πρόσοψη της σκηνής καθώς και οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις ή αφαιρέσεις που δυνατό να αλλοιώσουν τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο, χωρίς την άδεια του Δήμου.

 11. Απαγορεύεται κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου, στη σκηνή και τα καμαρίνια ή σε άλλους χώρους οι φωνασκίες και οι άσκοπες συζητήσεις ή αντεκκλήσεις που δυνατό να επηρεάζουν την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των δοκιμών και των παραστάσεων ή εκδηλώσεων.

 12. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα (α) να θέσει τέρμα στη συμφωνία με οποιονδήποτε που δεν συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς αυτούς, και (β) να μην επιτρέπει τη χρήση της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου για οποιοδήποτε λόγο.

 13. Τίμημα Χρήσης:
  (ι)         Συνέδρια/σεμινάρια/διαλέξεις               €85    
  (ιι)        Εκθέσεις μέχρι 5-7 ημέρες, την ημέρα      €85                
  (ιιι)       Κυλικείο για μικρές εκδηλώσεις              €85

 14. (α)         Αιτήσεις για άδεια χρήσης της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου θα γίνονται δεκτές έγκαιρα και κατά προτίμηση ένα μήνα πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης.
  (β)       Για τη χρήση της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου θα υπογράφεται σχετικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 25723597 (εσωτ.3)

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  25 723 597
  25 723 744
  Γρίβα Διγενή 14, 4002 Μέσα Γειτονιά, Τ.Θ. 59596, 4010 Λεμεσός